Junttan

Junttan 45 years
Help Desk & Spare Parts Portal Suppliers

Junttan Deep Foundation Analysis Service News

10.6.2022

– Lue Suomeksi alta –

At Junttan, the year 2022 has brought speed and fair winds for our Deep Foundation Analysis (DFA) team. DFA team has been striving forwards to extend the Junttan Service portfolio to serve our clients more broadly and comprehensively.

This means that DFA team has welcomed Teemu Repo as a new leading specialist to their ranks. Mr. Repo has years of experience in Dynamic load testing and geotechnical consultation. Repo is one of the few globally recognized engineers to conduct dynamic load testing and has achieved the rank of Advanced.

With Mr. Repo onboard Junttan DFA team has full-time five employees ready to assist and provide geotechnical consultation. Along with the latest recruitments, the DFA team has been constantly working towards expanding their service portfolio and the team is proud to announce that in addition to the existing services which include:

 • Dynamic load testing (PDA) & Signal matching (CAPWAP)
 • Drivability analysis (GRLWEAP)
 • Integrity testing (PET/PIT)
 • Geotechnical consultation

They have now expanded their services to Deep Impact Testing and Crosshole Sonic Logging (CSL).

“We are proud to announce these latest service additions to our portfolio and as usual also for these services remote operation is an option to further enhance our customers’ operational excellence.”

-Says Mr. Kirsilä Head of DFA Services

Deep Impact Testing is often conducted for quality assurance purposes and to improve work routines by providing measurement data to verify how the soil is compacted by the impact. This can lead to significant savings in working time.

Crosshole Sonic Logging (CSL) is conducted to analyze the integrity accurately and reliable for example for the cast-in-situ applications or CFA piles. Integrity is verified through the emitter and receiver which are lowered into the tubes that are installed in the casting phase. Devices then send ultrasonic pulses which detect the structural anomalies in the cast by measuring the arrival time and amplitude of the signal.

For more information please contact.

Teemu Repo
Leading Specialist, Geotechnics
+358 50 438 7200
teemu.repo@junttan.com

Sami Kirsilä
Head of DFA Services
+358 40 087 1482
sami.kirsilä@junttan.com

More information about the certification:

http://www.pdaproficiencytest.com/worldwide/?&country=15

SUOMEKSI:

Junttan Deep Foundation Analysis uutisia 

Junttanilla vuosi 2022 on tuonut vauhtia ja suotuisia tuulia Deep Foundation Analysis (DFA) tiimille. DFA tiimi on pyrkinyt eteenpäin laajentaakseen Junttanin palveluportfoliota palvellakseen asiakkaitaan yhä laajemmin ja kattavammin.  

Tämä tarkoittaa sitä, että DFA tiimi on toivottanut tervetulleeksi joukkoonsa uuden johtavan asiantuntijan Teemu Revon. Revon vuosien kokemus dynaamisien koekuormitusten ja geoteknisten konsultaatioiden parissa vahvistaa Junttan DFA tiimiä merkittävästi, sillä Repo on yksi harvoista kansainvälisesti tunnustetuista sertifioiduista insinööreistä dynaamisien koekuormitusten alalla saavutettuaan sertifiointi tason ”Advanced”. 

Revon mukaan tullessa DFA tiimi koostuu viidestä kokopäiväisestä asiantuntijasta, jotka ovat valmiina tukemaan asiakkaitaan ja tarjoamaan paalumittauksia. Viimeisten rekrytointien ohella DFA tiimi on pyrkinyt jatkuvasti kasvattamaan palvelutarjontaansa palvellakseen paremmin asiakkaitaan ja tiimillä onkin ilo ilmoittaa lisänä jo olemassa oleviin palveluihin: 

 • Dynaamiset koekuormitukset (PDA) & Signaalin sovitukset (CAPWAP) 
 • Järkäleanalyysit/WEAP-analyysit (GRLWEAP)
 • Ehjyysmittaukset (PET/PIT) 
 • Konsultaatio 

  He ovat laajentaneet palvelujansa Pudotustiivistyksen hidastuvuusmittauksiin ja CHUM-mittauksiin, joka tunnetaan myös Crosshole Sonic Logging (CSL) mittauksina. 

  Kuten Junttan DFA tiimillä on tapana, myös nämä uudet lisäykset ovat toteutettavissa etänä asiakkaan niin halutessa. Tuodessamme myös nämä palvelut nykyaikaan asiakkaamme voivat toimia näin tehokkaammin.  

  Pudotustiivistyksen hidastuvuusmittauksia tehdään usein laadunvarmistukseksi, sekä mittausten avulla voidaan merkittävästi optimoida työkiertoa. 

  CHUM-mittauksien avulla voidaan analysoida betonivalun laatua esimerkiksi cast-in-situ tai CFA kohteissa tai muissa valukohteissa, joissa on valun aikana asennettu tarkastusputket mittausantureita varten. Betonivalun laatua tutkitaan nostamalla mittalaitteen lähetintä ja vastaanotinta yhtä aikaa ylös tarkastusputkia pitkin. Mittaamalla lähettimen ja vastaanottimen välillä kulkevan ultraäänen saapumisaikaa ja amplitudia, voidaan havaita betonissa esiintyviä poikkeamia ja arvioida valun laatua. 

  Lisätietoja varten ota yhteyttä:

  Teemu Repo
  Leading Specialist, Geotechnics
  +358 50 438 7200
  teemu.repo@junttan.com

  Sami Kirsilä
  Head of DFA Services
  +358 40 087 1482
  sami.kirsilä@junttan.com

  Lisätietoa sertifioinnista:

  http://www.pdaproficiencytest.com/worldwide/?&country=15

   
  Contact Us

  How can we help you?

  • Technical & manual requests, for faster help, please contact Junttan Service Desk
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.