Junttan

Junttan 45 years
Help Desk & Spare Parts Portal Suppliers

Junttan AB taking part in YrkesAkademin’s YH-programme

4.10.2021

Our local company in Sweden, Junttan AB, is taking part in YrkesAkademin’s YH-programme Technician heavy-duty vehicles and machinery, a vocational educational programme. By taking part, Junttan AB gets the opportunity to take one or more students as trainees that can eventually lead to employment after the educational period. Through this programme Junttan is engaging in developing the society and actively contributing in building a better future!  
 
Deadline for application is October 24th. You can see more details from the link HERE
 
Vårt lokala företag i Sverige, Junttan AB, engagerar sig i YrkesAkademins YH-program Tekniker tunga maskiner och fordon. Genom att delta får Junttan AB möjlighet att ta emot en eller flera studenter på LIA (Lärande i arbete) som så småningom kan leda till anställning efter utbildningsperioden. Genom detta program engagerar sig Junttan i att utveckla samhället och aktivt bidra till att bygga en bättre framtid!
 
Sista ansökningsdag är den 24 oktober. För mer information om YH-programmet klicka på länken HÄR.

 
Contact Us

How can we help you?

  • Technical & manual requests, for faster help, please contact Junttan Service Desk
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.