Junttan

Junttan 45 years
Help Desk & Spare Parts Portal Suppliers

COVID-19 Bulletin for Junttan partners / Tiedote yhteistyökumppaneille

1.4.2020

Dear partner,

We would like to inform you that Junttan Oy is currently taking measures to address the Coronavirus to protect our employees, customers and partners, and to minimize the potential business interruptions.

To reduce the risk of infection, we do not currently accept any outside guests at our locations. This also applies to suppliers of goods and pick-ups of outgoing goods. When arriving at the factory’s cargo gate, we ask the driver to be in touch with Junttan’s logistics by phone. Number is on the gate. A mailbox outside is marked for all transport documents.

We have also cancelled all events and transferred face-to-face meetings to Teams platform. Junttan employees are recommended to work remotely whenever possible.

For the time being, our organization and factory is fully operating. We are closely monitoring the changing situation and guidance from the public health officials and will react as needed.

We are all in this together, stay healthy!

Junttan Oy


Hyvä yhteistyökumppani,

Haluamme tiedottaa, että Junttan Oy on ryhtynyt toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi suojellakseen työntekijöidensä, asiakkaidensa sekä yhteistyökumppaneidensa terveyttä ja minimoidakseen mahdolliset liiketoiminnan häiriöt.

Vähentääksemme infektioriskiä, emme toistaiseksi ota toimipisteissämme vastaan mitään ulkopuolisia vieraita. Tämä koskee myös tavaran toimittajia ja lähtevän tavaran noutajia. Saapuessanne tehtaan tavaraportille, pyydämme kuljettajaa soittamaan portissa olevaan puhelinnumeroon ja Junttanin logistiikkatiimi avaa portin. Kuljetusdokumenteille on merkitty ulkona oma postilaatikkonsa.

Olemme peruuttaneet kaikki tapahtumat ja siirtäneet kasvokkaiset tapaamiset Teams-alustalle. Lisäksi Junttanin työntekijöitä on suositeltu työskentelemään etänä, aina kun se on työn puolesta mahdollista.

Tällä hetkellä organisaatiomme ja tuotantomme toimii normaalisti. Seuraamme kuitenkin tiiviisti muuttuvaa tilannetta ja viranomaisten ohjeistuksia, ja reagoimme niihin tarpeen mukaan.

Olemme kaikki tässä yhdessä mukana, pysytään terveinä!

Junttan Oy

 
Contact Us

How can we help you?

  • Technical & manual requests, for faster help, please contact Junttan Service Desk
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.