Junttan

Junttan 45 years
Help Desk & Spare Parts Portal Suppliers

PRESS RELEASE: Junttan expands product offering to vibratory hammers

20.6.2023

June 20th, 2023, Kuopio, Finland

Junttan Oy, the world’s leading manufacturer of hydraulic pile driving technology, is excited to announce the expanding of its offering from pile driving and drilling applications to vibratory hammers. The new offering will strengthen Junttan’s position as a complete solutions provider for driving and extracting tubular and H-steel piles and sheet pile driving applications.

“We have reached a great milestone by launching Junttan’s vibratory hammers to complement our offering to the foundation industry. The new Junttan vibratory hammers, in combination with our strong service network, offer a compelling top-of-the-game solution to the customers. Expansion of the offering allows us to be a more comprehensive foundation equipment provider and to develop an even stronger service presence close to our customers.” – Tommi Lehtonen, CEO Junttan Oy

At the first stage of the launch, Junttan is introducing two free-hanging vibratory hammer series, VH models and VH VM models.

The Junttan normal frequency vibratory hammers (VH models) are designed for projects that demand exceptional force for driving or extracting. The hammers are suited for moderate to difficult piling conditions and have the known robust and proven Junttan design. Handling the piles is made easy with the help of different clamping solutions.

The variable moment vibratory hammers (VH VM models) have maximum performance with minimum ground vibration and are ideal for urban job sites or other areas sensitive to vibration. The hammers adapt optimally to different soil conditions and are ideal for sandy soils.

The vibratory hammers are powered with Junttan PP-series hydraulic vibro hammer power packs. The intelligent control system ensures the system reaches its peak performance before the operation, maximizing efficiency and minimizing downtime. With a focus on durability, every component is built to last, providing a long and reliable service life.

“Going to the vibratory business is a natural extension for us, and we have our share of history in this type of equipment from early Junttan days. We are now opening the game with a carefully selected free-hanging vibratory offering, but this is just the start. The same good old Junttan values are present also in these new products; they are robust, reliable, and perform like we promise so our customers can concentrate on what matters the most; building sustainable and stable foundations for the future.
– Tomi Voutilainen, Director of Engineering & Product Management Junttan Oy

To find out more about Junttan vibratory hammer solutions (sales, rental, service), visit the website: Junttan Vibratory Hammers and contact your local Junttan professional or sales@junttan.com.

 

// Press release in Finnish:

LEHDISTÖTIEDOTE: Junttan laajentaa tuotevalikoimaansa ponttivasaroihin

20. kesäkuuta 2023, Kuopio

Junttan Oy, maailman johtava hydraulisen paalutusteknologian valmistaja, on ylpeä voidessaan ilmoittaa laajentavansa tarjontaansa lyöntipaalutus- ja porapaalutusovelluksista ponttivasaroihin (vibravasara). Uusi tarjonta vahvistaa Junttanin asemaa teräspaaluratkaisujen toimittajana.

“Olemme saavuttaneet hienon virstanpylvään tuomalla markkinoille ponttivasarat täydentämään tarjontaamme pohjanrakennusteollisuudelle. Junttanin uudet ponttivasarat yhdistettynä vahvaan huoltoverkostoomme tarjoavat asiakkaillemme vakuuttavan kokonaisratkaisun. Tarjooman laajentaminen antaa meille mahdollisuuden olla entistä kokonaisvaltaisempi pohjanrakennuslaitteiden toimittaja ja kehittää entistä vahvempaa palveluläsnäoloa lähellä asiakkaitamme.”
– Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja Junttan Oy

Lanseerauksen ensimmäisessä vaiheessa Junttan esittelee kaksi nostuririiputteista vibrajärkälesarjaa, VH-mallit ja VH VM -mallit.

Junttanin normaalitaajuiset ponttivasarat (VH-mallit) on suunniteltu projekteihin, joissa lyöminen tai irrottaminen vaatii poikkeuksellista voimaa. Vasarat soveltuvat kohtalaisiin ja vaikeisiin paalutusolosuhteisiin, ja niillä on tunnetusti kestävä ja tunnettu Junttan-muotoilu. Paalujen käsittely on tehty helpoksi erilaisten puristinratkaisujen avulla.

Muuttuvan momentin ponttivasarat (VH VM -mallit) ovat maksimaalisen suorituskykyisiä minimaalisella maatärinällä, ja ne ovat ihanteellisia kaupunkityömaille tai muille tärinäherkille alueille. Vasarat sopeutuvat optimaalisesti erilaisiin maaperäolosuhteisiin ja ovat optimaalisia hiekkaisessa maaperässä.

Ponttivasarat saavat voimansa Junttan PP-sarjan hydraulisista voimayksiköistä. Älykäs ohjausjärjestelmä varmistaa, että laite saavuttaa huipputehonsa ennen käyttöä, maksimoi tehokkuuden ja minimoi seisokit. Jokainen komponentti on rakennettu kestämään, mikä takaa pitkän ja luotettavan käyttöiän.

“Ponttivasaraliiketoimintaan siirtyminen on meille luonnollinen jatke. Meillä on oma osuutemme tämäntyyppisten laitteiden historiasta Junttanin alkuajoilta. Avaamme nyt pelin huolella valitulla vapaasti roikkuvalla ponttivasaratarjonnalla. Samat vanhat hyvät Junttanin ominaisuudet ovat nähtävissä myös näissä tuotteissa. Ne ovat vankkoja, luotettavia ja toimivat lupauksemme mukaisesti, jotta asiakkaamme voivat keskittyä tärkeimpään; rakentamaan kestävää ja vakaata perustaa tulevaisuudelle.– Tomi Voutilainen, Director of Engineering &; Product Management Junttan Oy

Lisätietoja Junttanin ponttivasararatkaisuista (myynti, vuokraus, huolto) saat vierailemalla verkkosivustolla: Junttan Vibratory Hammers ja ottamalla yhteyttä paikalliseen Junttanin ammattilaiseen tai sales@junttan.com.

 
Contact Us

How can we help you?

  • Technical & manual requests, for faster help, please contact Junttan Service Desk
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.