Junttan

Junttan 45 years
Help Desk & Spare Parts Portal Leveranciers
Oog voor het Grotere Geheel

Duurzame betrouwbaarheid zelfs in de zwaarste condities

De productie van Junttan geschied op basis van zorgvuldig ontworpen processen, die systematisch worden beoordeeld en herzien. Om onze prestaties verder te verbeteren, voeren we strenge kwaliteitsinspecties uit. De werkzaamheden van Junttan zijn gebaseerd op een milieuvergunning, die door overheidsinstanties is afgegeven. Om deze vergunning te verkrijgen, dienen systematische metingen te worden uitgevoerd met betrekking tot de impact van onder andere geluid en trillingen op het milieu. Ook monitoren wij onze afvalproductie en ontwikkelen wij nieuwe manieren om afval te recyclen en te hergebruiken op een duurzame manier.

Veilig om te produceren, te bezitten of mee te werken

Bij het produceren van Junttan materieel zorgen we ervoor dat elk detail tot in de perfectie wordt afgestemd. Door gebruik te maken van geavanceerde processen worden geavanceerde heioplossingen gecreëerd, er is simpelweg geen ruimte voor fouten.

Tijdens het productieproces voeren we diverse inspecties uit om ervoor te zorgen dat de machine, zelfs in de meest zware condities, foutloos werkt. Stabiliteitsberekeningen en stijfheidstesten zijn voorbeelden van deze inspecties. We willen er zorg voor dragen dat de machine veilig kan werken met minimale aanwezigheid van mensen in de directe omgeving van het heiproces.

De kwaliteit van de machine wordt tijdens het productieproces in de gaten gehouden, waarbij extra aandacht wordt besteed aan veiligheid en betrouwbaarheid bij keuze van de componenten. Iedere onderaannemer van Junttan wordt continue gemonitord en gecontroleerd, zodat de hoogst mogelijke kwaliteit wordt gewaarborgd. Resultaat hiervan is, dat Junttan machines voldoen aan de laatste eisen en voorschriften de vandaag de dag aan machines worden gesteld. Hieronder vallen ook de NEN-EN 16228 normen voor funderingsmachines.

R&D en productie ›

Contact Us

How can we help you?

  • Technical & manual requests, for faster help, please contact Junttan Service Desk
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.