Junttan

Junttan 45 years
Help Desk & Spare Parts Portal Suppliers

Käyttäjäsopimus

Nämä ehdot ja edellytykset tulee lukea, ennen kuin tätä Internet-sivustoa käytetään. Käyttämällä Junttan Oy:n (jäljempänä Junttan) verkkosivuja käyttäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin ja edellytyksiin: Näiden verkkosivujen täyden sisällön, johon kuuluvat näihin kuitenkaan rajoittumatta tekstit, kuvat ja muut audiovisuaaliset materiaalit tai esitykset, tekijänoikeudet kuuluvat Junttanille. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällön tai sen osien kopioiminen, jakeleminen tai tallentaminen on kiellettyä ilman Junttanin etukäteistä kirjallista suostumusta, paitsi kun se tapahtuu seuraavien ehtojen ja edellytysten mukaisesti.
Junttan myöntää luvan tallentaa ja/tai tulostaa kopioita sivujen katkelmista vain henkilökohtaiseen käyttöön. Junttanin verkkosivujen sisältö on julkaistu ja sitä saa käyttää vain tiedotustarkoituksessa. Sisältöä ei tule missään olosuhteissa käyttää tavalla, joka vahingoittaa Junttanin mainetta tai on mitenkään muutoin vahingollinen Junttania kohtaan. Tällä sivustolla esitettyjä tietoja ei saa muuttaa ilman Junttanin kirjallista suostumusta.

Junttanin verkkosivujen sisältö on esitetty sellaisenaan, ja Junttan sanoutuu sovellettavan lainsäädännön sallimissa määrin irti kaikista nimenomaisista tai epäsuorista takuista liittyen näiden sivujen tai niillä muutoin olevan sisällön oikeellisuuteen, täydellisyyteen ja luotettavuuteen. Junttan ei takaa, ettei sen verkkosivuilla tai serverillä ole tietokoneviruksia tai muita vahingollisia komponentteja. Kaikki aineisto saattaa sisältää teknisiä virheellisyyksiä tai kirjoitusvirheitä. Junttan voi tehdä muutoksia ja lisäyksiä mihin tahansa sivustolla oleviin tietoihin. Junttan pidättää oikeuden tehdä verkkosivuille muokkauksia tai estää niille pääsyn milloin hyvänsä.

Junttan ei ole missään tapauksessa millään muotoa vastuussa mistään vahingoista, joihin sisältyvät näihin kuitenkaan rajoittumatta välittömät, satunnaiset, välilliset, epäsuorat, toissijaiset, erityiset tai rangaistusluonteiset vahingot, tappioista tai kuluista tai voiton menetyksistä liittyen Junttanin verkkosivujen käyttöön tai mihinkään niillä viitattuun sivuun, tai näiden sivujen sisällön käytön keskeytymisestä, tai sivustolla esiintyvän tiedon käytöstä tai käytön yrityksestä tai käyttöön tai käytön yritykseen liittyvästä käyttöhäiriöstä, virheestä, poisjättämisestä, keskeytymisestä, puutteesta, käyttö- tai tiedonsiirtoviiveestä, tietokoneviruksesta, linjaviasta tai järjestelmähäiriöstä, vaikka Junttanille tai sen edustajille ilmoitetaan tällaisista vahingoista, tappioista tai kuluista.

Junttan ei ota vastuuta materiaalista, jolle Junttanin verkkosivuilla on linkki. Siirtymällä tällaiselle kolmannen osapuolen sivustolle käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä kyseisen sivuston ehdot ja edellytykset ennen sivuston käyttöä. Linkki Junttanille kuulumattomalle sivustolle ei merkitse, että Junttan tukee kyseessä olevaa sivustoa ja/tai tuotteita tai palveluita, joihin sellaisella kolmannen osapuolen sivustolla viitataan.

Junttanin logo sekä Junttanin tuotemerkit, tuotenimet ja tavaramerkit ovat Junttanin omaisuutta.

Contact Us

How can we help you?

  • Technical & manual requests, for faster help, please contact Junttan Service Desk
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.