Junttan

Junttan 45 years
Help Desk & Spare Parts Portal Suppliers
Kehityksen keulilla

Asiakkaat ovat erottamaton osa Junttanin tuotekehitysprosessia. Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa laajentaa toiminta- ja prosessiymmärrystämme sekä tarjoaa ensi käden tietoa rakennusteollisuuden ajankohtaisista vaatimuksista. Ponnistellessamme yhä parempien, monipuolisempien ja kattavampien paalutusratkaisujen eteen asetamme suuren painoarvon myös tuotteidemme luotettavuudelle ja tuottavuudelle. Energiatehokkuus, käyttäjäystävällisyys, huollettavuus ja yleinen turvallisuus ovat osa-alueita, joilla emme tingi täydellisyydestä.

Puitteet maailman parhaille paalutusvälineille

Junttanin nykyinen tehdas aloitti toimintansa vuonna 2008 hyödyntäen uusinta valmistusteknologiaa ja alan parasta osaamista. Ympäristövaikutukset pidetään mahdollisimman vähäisinä. Kaukolämpö varmistaa sen, ettei toiminnasta synny päästöjä, ja käytössä olevat erikoisrakenteet suojelevat maaperää. Kaiken lisäksi tuotantoprosessi ei kuluta lainkaan vettä.

Tuotantotilat hyödyntävät lineaarista, kennoajatteluun perustuvaa asennusjärjestelmää, mikä parantaa tehokkuutta ja varmistaa samalla parhaan mahdollisen toimintojen tarkkuuden. Joustavuus- ja monipuolisuustekijöitä on lisätty läpimenoaikojen ja hyötysuhteen parantamiseksi entisestään.

Contact Us

How can we help you?

  • Technical & manual requests, for faster help, please contact Junttan Service Desk
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.