Junttan

Junttan 45 years
Help Desk & Spare Parts Portal Suppliers
Oikeat työkalut oikeisiin tarkoituksiin

Jokaisella rakennushankkeella on omat erityispiirteensä, ja maaperä vaikuttaa olennaisesti siihen, kuinka paalutus olisi paras toteuttaa. Junttanilla on kattava kokemus ja tietotaito kaikista paalutusmenetelmistä, joten voit aina olla varma siitä, että meidän avullamme löytyy paras ratkaisu myös sinun tilanteeseesi.

Lyöntipaalutus

Lyöntipaalutus

Lyöntipaalutuksessa esivalmistettu, määrämittainen, valetusta betonista, teräksestä tai puusta tehty paalu nostetaan pystyyn ja asennetaan maahan iskemällä hydraulisella järkäleellä paalun yläpäähän. Paalun alapää eli kärki syrjäyttää edetessään maa-ainesta maahan upotettavan paalun ympäriltä.

Lyöntipaalutus tunnetaan ympäristöystävällisenä menetelmänä, jonka aiheuttama ekologinen jalanjälki on mahdollisimman pieni paalun prosessointiketjun minimaalisten piilovaikutusten ansiosta. Nopea paalutus ilman maa-aineksen poiston tarvetta ja vähäinen apukoneiden tarve varmistavat osaltaan sen, että lyöntipaalutus on sekä kustannustehokas että ympäristön kannalta mainio tapa paaluttaa.

Jatkoksellinen lyöntipaalu

Jatkoksellinen lyöntipaalu

Jotta paalutusprosessi voidaan optimoida kaikenkattavasti, paalunjatkoksia käytetään lyhentämään yksittäisen paalun osan pituutta. Jatkokset voivat olla mekaanisia tai hitsattuja. Junttanin lyöntipaalutuskoneet ovat kuuluisia tarkasta paalunkäsittelystään, joka tekee jatkososien käytöstä poikkeuksellisen tehokasta – myös kallistettujen paalujen käytössä. Junttanin koneisiin on saatavilla myös erityisiä hydraulisia liitoksia, joiden avulla mekaaniset jatkososat on helppo yhdistää toisiinsa.

Esikairattu lyöntipaalu

Esikairattu lyöntipaalu

Junttanin lyöntipaalutuskoneisiin voidaan asentaa täydentävä apukairalaite. Esikairauksella poistetaan erityisen kiinteä tai tiivis maa-aines reiästä – tämä sekä nopeuttaa paalutusprosessia että suojaa paalua liian lujalta lyömiseltä. Samalla melu ja tärähtely vähenevät.

Esivalmistettu lyöntipaalu

Esivalmistettu lyöntipaalu

Betonista, teräksestä ja puusta voidaan tehdä määrämittaisia paaluja tähän erikoistuneilla tehtailla. Paalun ominaisuudet ja mitat voidaan optimoida vastaamaan kaikkien paalutusolosuhteiden vaatimuksia mahdollisimman hyvin.

Lyöntivalupaalutus

Lyöntivalupaalutus

Ylösvetokauluksella ja irtokärjellä varustettu työputki asennetaan hydraulisella järkäleellä maahan. Kun tavoitesyvyys on saavutettu, paaluun tarvittava raudoitus asennetaan työputkeen. Seuraavaksi betonimassa valetaan työputkeen, joka sitten vedetään ylös jousikelloilla varustetulla ylösvetolaitteella. Betonimassan tiivistäminen tapahtuu järkäleen naputtelukäyttöä hyväksikäyttäen.

Junttanin korkeatasoiset lyöntivalupaalutuskoneet tunnetaan erinomaisesta vakaudestaan. Koska menetelmä edellyttää koneelta merkittävää ylösvetovoimaa, tulee myös kuormanmittauksen hallinnan olla mahdollisimman luotettava. Junttanin koneet pystyvät myös tässä vastaamaan haasteeseen – kiinnittäähän yritys kaikessa toiminnassaan erityistä huomiota niin koneiden tuottavuuteen, luotettavuuteen kuin käyttöturvallisuuteenkin.

CFA-menetelmä (jatkuvakierteinen kaira)

CFA-menetelmä (jatkuvakierteinen kaira)

CFA-menetelmässä maa-aines nousee jatkuvasti kairan kärjestä ylös uria pitkin. Maa-aineksen täyttämien urien ansiosta kaira tukee kairausreikää. Kelly-jatkoksen käyttö pidentää kairaussyvyyden kuudesta metristä kahdeksaan. Kun tavoitesyvyys on saavutettu, betonia johdetaan pumpulla onton rungon läpi samalla kun kairaa nostetaan maasta. Kairan terän puhdistin puhdistaa urat, kun kairaa nostetaan.

Syrjäyttävä porapaalutus

Syrjäyttävä porapaalutus

Syrjäyttävässä porapaalutuksessa työputki painetaan maahan pyörittämällä. Työputki syrjäyttää maa-aineksen ympäriltään maahan painuessaan. Kun paalun kärki saavuttaa tavoitesyvyyden, tarvittava raudoitus asennetaan putkeen. Sitten betonimassa johdetaan työputkeen. Samalla työputkea aletaan nostaa. Betonimassaa lisätään siten, että kaivanto pysyy täytenä. Raudoitus voidaan myös asentaa vastavalettuun betonimassaan painamalla hydraulisen tai sähkökäyttöisen vibraattorin avulla.

Kaivinpaalutus (Kelly-menetelmä)

Kaivinpaalutus (Kelly-menetelmä)

Kelly-porausmenetelmässä aloitetaan asentamalla aloitussuojaputki (pituus tyypillisesti 6 m) tai poraussuojaputki porauskoneen kairalla. Yhden poraus- ja täyttökierroksen jälkeen Kelly-tangon kärkeen kiinnitetty poraustyökalu vedetään kairausreiästä Kelly-tangon mukana ja työnnetään takaisin reikään tyhjennyksen jälkeen. Porauskierroksia jatketaan, kunnes tavoitesyvyys saavutetaan. Kairausreikä tuetaan joko suojaputkella tai stabilointinesteellä.
Raudoitus asennetaan suojaputken tukemaan kairausreikään apunosturilla tai porauskoneen apuvinssillä. Sitten betoni valetaan uppovalumenetelmällä. Porausputki vedetään ulos kairalla valuprosessin aikana.

Vakautus

Vakautus

Vakauttamalla saadaan epävakaasta maa-aineksesta yhtenäistä ja kiinteää. Pilareita, pilareiden ryhmiä tai seiniä muodostetaan haluttuun syvyyteen sekoittamalla valumateriaalia yhteen tai useampaan side- ja täyteaineeseen. Sopivia sideaineita ovat esimerkiksi kalkki, tuhka, kipsi ja sementti maaperän tyypistä ja käyttötavasta riippuen.

Kaipaatko

lisätietoa?

Kysy pois. Me autamme kyllä.

Ota yhteyttä|
Contact Us

How can we help you?

  • Technical & manual requests, for faster help, please contact Junttan Service Desk
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.